STORKUKSLUGN

“Storkukslugn står för ett grundmurat självförtroende som inte är arrogant eller skrytsamt. Ordet används om både män och kvinnor.” Fick ett meddelande […]